PODCAST

EXCERCICIS PRÀCTICS

EXCERCICI 1

Fer una crònica-resum, per ràdio o en vídeo per a televisió, d’aquest esdeveniment d’Apple com a periodistes de la secció de tecnologia d’un mitjà audiovisual. La crònica no pot superar els 4 minuts de durada.

EXCERCICI 2

Detecteu i redacteu els titulars més destacats de la roda de premsa de comiat de Leo Messi. Heu d’escriure una notícia, per ràdio o televisió, en la que recollireu la informació més rellevant que ha explicat el futbolista. A la peça podeu contemplar-hi un tall de veu -haureu d’assenyalar el minut d’entrada i de sortida per saber quin fragment heu escollit. La notícia, comptant el tall de veu, no pot superar el minut i mig de durada.

EXCERCICI 3

Desenvolupeu per escrit una secció per aconseguir que us la comprin per incloure-la en un programa magazine de ràdio. Heu de deixar clars els punts forts de la proposta, el nom de la secció, la durada, amb quins recursos sonors comptareu, si compteu amb algun patrocini… tota la informació valuosa que pugui servir perquè us acceptin el projecte i passeu a formar part de l’equip del programa. Com més original sigui la proposta millor!

Per rebre feedback dels exercicis, envieu-los abans del 31 de desembre de 2022 a scaballero@radiofonics.com