LA RONDA PERVERSA

OBJECTIUS
Forma't, diferencia't i aconsegueix fer-te un lloc en aquest sector!
OBJECTIUS
Forma't, diferencia't i aconsegueix fer-te un lloc en aquest sector!

El Màster 360 en Ràdio i Televisió té com a objectiu formar comunicadors excel·lents capaços de dur a terme la professió periodística mitjançant el desenvolupament de les seves capacitats comunicatives i l’adquisició de les eines i recursos tècnics necessaris. 

01

Conèixer les rutines periodístiques de la ràdio i la televisió, així com les diferents fases del procés de producció d’una redacció informativa de ràdio i televisió.

02

Comprendre i dominar els registres i tractaments propis de ràdio i televisió i adquirir tècniques i recursos per elaborar peces informatives d’actualitat.

03

Desenvolupar i practicar les habilitats comunicatives i competències bàsiques necessàries per treballar en el món de la ràdio i/o la televisió.

04

Aprendre a donar resposta amb rigor a les diferents situacions comunicatives a les quals s’enfronten els professionals dels mitjans.

05

Treballar els recursos comunicatius propis, tot impulsant la marca personal i imatge professional per diferenciar-te en un entorn cada cop més competitiu.

06

Facilitar l’accés al món laboral mitjançant la realització de 300 hores de pràctiques garantides en mitjans de comunicació.